UVA Lampa na 36W

www.cosmopolitus.com

Technické parametry:

Rozměry (h x v x š): 275 x 135 x 220 mm

Otvor pro vložení nohy: (š x v) 150 x 95 mm

Teplotní rozsah: 0 – 35 °C 

Krytí: IP20

Napájení: 230V/50Hz AC

Příkon: 36W

Pojistka: T400mA

Světelné zdroje: 4 x 9W

Typ: SYLVANIA LYNX S 9W, PHILIPS PL-S 9W/10

 

 

Návod k obsluze

 

Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtěte návod.

Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody a chraňte ho před vlhkem.

Po dobu provozu vyzařuje přístroj UV záření, proto chraňte oči před jeho přímým dopadem.

 

Pokud přístroj přinesete z venkovního prostředí, nechte jeho teplotu ustálit na teplotu v místnosti. Přístroj připojte do zásuvky 230V/50Hz. Po připojení je zařízení připravené k provozu dle nastavení přepínačů na zadním panelu. Jednotlivé režimy provozu se nastavují následovně:

 

 

 

Velký 3-polohový přepínač ( POWER ) – u síťového přívodu

0 – celý přístroj je vypnutý

I – mód ČASOVAČ – funkce podle přepínače MODE

II – přístroj je permanentně zapnutý bez signalizace

 

Tlačítko START – nejdále od síťového přívodu

- slouží k odstartování časového intervalu v módu ČASOVAČ

 

Malý 3-polohový přepínač ( MODE ) – uprostřed

Jeho nastavení je funkční pouze v poloze I na přepínači POWER

- poloha vlevo – časovač 90s

- poloha uprostřed – časovač 120s

- poloha vpravo – časovač 3-5s

 

Po zmáčknutí tlačítka START nebo při vložení ruky do otvoru lampy se zářivky automaticky rozsvítí a svítí po dobu nastavenou přepínačem MODE. Po uplynutí nastaveného času zářivky zhasnou. Po třech sekundách je přístroj připraven k dalšímu spuštění.

 

Čištění přístroje provádějte pouze po odpojení přístroje ze sítě suchým hadříkem nebo pouze přípravky pro čištění skla. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, došlo by k poškození povrchu přístroje.

 

Výměnu zářivek provádějte pouze po odpojení přístroje ze sítě. Zářivky jsou párované – dvě pravé a dvě levé, takže při výměně je nutné zkontrolovat obě párované zářivky, může být vadná pouze jedna z nich. Výměnu provádíme následovně: zářivku uchopíme za trubici a tahem k sobě ji vytáhneme. Novou zářivku zasouváme ve stejné poloze, dokud nezacvakne do patice.

 

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH ZÁVAD:

UVA lampa, nezapíná:
Zkontrolujte zda je v síti napájecí napětí 220V, 50Hz. Poškozený síťový kabel ( kontrolujte při vypnutém přístroji ze sítě). V síti může nastat přepětí, zkontrolujte pojistku ( při odpojeném přístroji ze sítě). Pokud je pojistka vadná, vyměňte ji za novou.

UVA lampa stále zapíná:
Lampa je vystavená přímému slunečnímu záření, umístěte ji tak, aby na ni sluneční světlo nedopadalo. Zkontrolujte, zda na krytu senzoru není nečistota a prach. Nemanipulujte se snímacími senzory !!

UVA lampa nesvítí v požadovaném časovém intervalu:
Zkontrolujte, zda jste nezapomněli přepnout malý třípolohový přepínač MODE na zadní straně lampy.

Nereaguje senzorový snímač:
Ve výjimečných případech přestane reagovat senzorový snímač. Lampu vypněte a znova zapněte.